Donacijski natječaj HEINEKEN Hrvatska

1. OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ovom obavijesti informiramo Vas o svrhama i načinu obrade i zaštite Vaših osobnih podataka koje nam dajete predajom registracijskog obrasca, o razdoblju u kojem ćemo Vaše podatke čuvati kao i o Vašim pravima koja imate u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka.

Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka – voditelj obrade?
Vaše osobne podatke obrađivat će, kao voditelj obrade, HEINEKEN HRVATSKA, Karlovac, Dubovac 22, OIB: 26057862389, e-pošta: PrivacyCroatia@heineken.com.

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kojem se možete obratiti putem gore navedenih podataka za kontakt sa svim pitanjima, primjedbama, zahtjevima, prigovorima ili drugim komentarima u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka.

Zašto obrađujemo vaše podatke?
Vaši podaci potrebni su nam radi provođenje donacijskog natječaja i sklapanja te izvršenja ugovora o donaciji s Vama, ako budete među odabranim kandidatima. Vaše osobne podatke također koristimo kako bismo poduzeli određene korake prije samog sklapanja ugovora, kao što su, na primjer, odgovori na vaša pitanja i komentare ili komunikacija s vama u vezi prijave i prijavljenog projekta.
Davanje podataka za gore navedene svrhe je dobrovoljno, ali su nam podaci potrebni da bismo te svrhe mogli ostvariti, odnosno da bismo mogli provesti donacijski natječaj i zaključiti ugovore o donaciji s odabranim kandidatima, tako da bi nedavanje podataka ili prigovor obradi podataka mogao onemogućiti Vaše sudjelovanje u donacijskom natječaju, odnosno sklapanje ugovora o donaciji s Vama ako Vaš projekt bude odabran.
Nećemo obrađivati Vaše osobne podatke ni u kakve druge svrhe bez posebne prethodne obavijesti o tome, a po potrebi i Vaše zasebne privole.

Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?
Prikupljamo i obrađujemo samo one osobne podatke koje ste naveli u registracijskom obrascu.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?
Vaše osobne podatke čuvamo samo za vrijeme potrebno za postizanje gore opisanih svrha. To znači da ćemo ih čuvati do dovršetka nagradnog natječaja, a za kandidate koji budu odabrani, čuvat ćemo ih do ispunjenja ugovora o donaciji.

Kako štitimo vaše podatke?
Sigurnost vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Stoga smo osigurali da se vaši osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom te provodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu tih podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo uništavanje ili gubitak ili otkrivanje te osiguravamo takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade podataka.
Vaši podaci se čuvaju na zaštićenoj internoj serverskoj infrastrukturi kojoj je pristup nemoguć izvana. Pristup serverskoj infrastrukturi imaju samo osobne ovlaštene za njezino održavanje, a pristup vašim osobnim podacima imaju samo ovlašteni zaposlenici Odjela korporativnih poslova.

Tko ima pristup vašim podacima i kome se oni otkrivaju?
Vaše osobne podatke možemo otkriti, odnosno omogućiti pristup Vašim osobnim podacima nadležnim tijelima sukladno zakonskim obvezama, nekim od naših poslovnih partnera, primjerice, marketinškim agencijama koje angažiramo za organizaciju određenih promidžbenih aktivnosti ili pružateljima IT usluga koji održavaju naše informacijsko-komunikacijske mreže i sustave te u HEINEKEN Global Shared Services Sp. z.o.o. Opolska 100, 31-323 Krakow, Poland, kojemu se šalju podaci radi isplate donacije. Sa svim smo partnerima sklopili ugovore kojima se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podataka, obveza njihove obrade isključivo sukladno našim uputama i obveza čuvanja njihove povjerljivosti, kao i zabrana korištenja Vaših osobnih podataka u bilo koje svrhe osim određenih u ovoj obavijesti. Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan granica Europskog gospodarskog prostora čije zemlje-članice osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?
Vaša prava u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka su:

 • pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;
 • pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave;
 • pravo na brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, posebice u slučajevima ako:
  • više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
  • su nezakonito obrađeni;
  • povučete, u cijelosti ili djelomično, privolu koju ste nam dali za obradu Vaših osobnih podataka u navedene svrhe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
  • moraju se brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;
 • pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
  • ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
  • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
  • ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • pravo podnijeti pritužbu u vezi s obradom Vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb (www.azop.hr).

U slučaju da želite ostvariti neko od navedenih prava, možete se obratiti zahtjevom na adresu elektroničke pošte PrivacyCroatia@heineken.com.


* Obavezno polje

2. Podaci o tražitelju donacije

Molio Vas unesite potrebne podatke

Adresa

Kontakt


* Obavezna polja

3. Podaci o projektu

* Obavezna polja